Què som?

El Consell de l’Estudiantat (CdE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és l’òrgan de representació, assessorament i defensa dels interessos del conjunt de l’estudiantat de la universitat. Té a més, la funció d’interlocutor davant els òrgans de govern de la UPC i impulsa iniciatives per a la millora de la vida universitària, ja sigui tant acadèmica com associativa i d’oci.

Formen el Consell de l’Estudiantat (CdE) els següents òrgans:

  • Ple del Consell de l’Estudiantat: màxima autoritat del CdE. És l’encarregat de fixar les línies de treball del CdE.
  • Comissió Permanent (CP): representa el Ple quan aquest no es pot reunir.
  • Mesa de Coordinadors del CdE: formada per les Coordinadores del CdE.