On tenim representació?

El Consell de l’Estudiantat de la UPC té representació en diversos òrgans.

Representació en òrgans propis de la UPC

Claustre Universitari

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta.

El Claustre Universitari (CU) és elegit per un període de quatre anys. Cada any, durant la seva sessió ordinària, es renoven les vacants dels diferents col·lectius.

Podeu consultar les funcions del Claustre Universitari el Capítol 2, Secció 3 de l’Estatut de la UPC (2012).

https://www.upc.edu/normatives/ca/documents/altres-acords/estatuts-navegables-text-consolidat/estatuts-2012-versio-navegable: On tenim representació?

Els 5 membres de la Mesa de Coordinació del CdE són membres nats del Claustre Universitari.

Consell de Govern

El Consell de Govern (CdG) és l’òrgan executiu de la Universitat. Vetlla pel compliment dels Estatuts, reglaments i acords amb el claustre universitari.

Actualment, 6 dels 7 estudiants presents al CdG provenen d’una candidatura impulsada pel Consell de l’Estudiantat:

Guillem Altimiras SánchezEstudiant de l’ESEIAAT
Marc Armangué FajulaEstudiant de l’ETSETB
Gerard Bosch GutiérrezEstudiant de l’ETSECCPB
Paula Gutiérrez MarimónEstudiant de l’ETSECCPB
Jia-Hui Jin ChenEstudiant de l’ESEIAAT
Esteve Torrens SegretEstudiant de l’ETSETB

Consell Social

El Consell Social (CS) és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. Entre altres funcions té la d’aprovar el pressupost i els preus de matrícula de la UPC.

  • Actualment, la representant dels estudiants és la Jia-Hui Jin Chen, coordinadora de tresoreria.

Altres

  • Comissió Missió i Valors de la UPC: Marc Armangué Fajula i Jia-Hui Jin Chen.
  • Comissió d’Igualtat de la UPC: Paula del Río Fernández
  • Comissió de Convivència de la UPC: Marc Armangué Fajula com a representant de Grau i Carles Garcia Ureta com a representant de Màster.
  • Ple del CCD: Carles Garcia Ureta, Pau Maza Díaz i Judith Molero Lorenzo.

Representació en òrgans externs

CEUCAT

El Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) és un òrgan que agrupa tots els Consells d’Estudiants de les universitats catalanes per parlar i debatre temes d’interès general.

Actualment, els representants de la UPC al CEUCAT són:

Marc Armangué FajulaEstudiant de l’ETSETB
Gerard Bosch GutiérrezEstudiant de l’ETSECCPB
Pau Maza DíazEstudiant de l’ESEIAAT

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és un òrgan que agrupa totes les universitats catalanes per parlar debatre temes d’àmbit nacional-català com ara la llei d’universitats o el decret de preus.

CEUNE

El Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE) és un òrgan que agrupa tots els Consells d’Estudiants de les universitats espanyoles juntament amb els Consells Autonòmics i Associacions d’Estudiants per parlar i debatre temes d’interès general i informar sobre les propostes del govern de l’Estat.

  • Actualment, el representant de la UPC és en Gerard Bosch Gutiérrez.
  • Assisteix també en Marc Armangué Fajula en representació del CEUCAT.