Delegacions d’estudiants de la UPC

 

DeEBE (Delegació d’estudiants de l’EEBE)

 

DEPSEVG (Delegació d’estudiants de l’EPSEVG)

 

DFNB (Delegació
d’estudiants de la FNB)

 

DEFIB (Delegació d’estudiants de la FIB)

 

DELEPSEB (Delegació d’estudiants de l’EPSEB)

 

DEd’AB (Delegació d’estudiants de l’ETSAB)

 

 DEEABB (Delegació d’estudiants de l’EEABB)

 

DEEABB (Delegació d’estudiants de l’EEABB)

 

DEAV (Delegació d’estudiants de l’ETSAV)

 

DAEC (Delegació d’estudiants de l’ETSECCPB)

 

DelegESEIAAT (Delegació d’estudiants de l’ESEIAAT)

 

DAT (Delegació d’estudiants de l’ETSETB)

 

ASSEMBLEA ETSEIB (Delegació d’estudiants de l’ETSEIB)

 

DaFME (Delegació d’estudiants de la FME)

 

DFOOT (Delegació d’estudiants de la FOOT)

DeEBE (Delegació d’estudiants de l’EEBE)

MAIL: delegació.eebe@upc.edu

TELÈFON: 93 413 73 30

ADREÇA: C/ d’Eduard Maristany. 16, 08019, Barcelona
Edifici A – Planta S1 – Despatx 07 – Campus Diagonal Besos UPC


D@BL (Delegació d’estudiants de l’EETAC)

MAIL: delegacio.eetac@upc.edu

TELÈFON: 93 552 35 47

ADREÇA: C/ Esteve Terrades, 10, 08860, Castelldefels
Edifici D7 – Despatx Delegacions – Campus Baix Llobregat UPC


DELEPSEB (Delegació d’estudiants de l’EPSEB)

MAIL: coordinacio@delepseb.org

TELÈFON: 93 401 78 32

ADREÇA: Av. Doctor Marañón, 44-50, 08028 Barcelona.
Edifici P EPSEB – Planta 1 – Campus Diagonal Sud UPC


DAM (Delegació d’estudiants de l’EPSEM)

MAIL: delegacio.epsem@upc.edu

TELÈFON: 93 877 72 25

ADREÇA: Av. Bases de Manresa, 61 – 73, 08242, Manresa
Sala d’Estudis – Campus Manresa UPC


DEPSEVG (Delegació d’estudiants de l’EPSEVG)

MAIL: delegació.epsevg@upc.edu

TELÈFON: 93 896 77 55

ADREÇA: Av. Víctor Balaguer s/n. Planta 0
Edifici VGA – Planta 0 -Despatx 2 – Campus Vilanova UPC


DEEABB (Delegació d’estudiants de l’EEABB)

MAIL: delegacio.alumnes.esab@upc.edu

TELÈFON: 93 552 35 48

ADREÇA: C/ Esteve Terrades, 10, 08860, Castelldefels
Edifici D7 – Despatx Delegacions – Campus Baix Llobregat UPC


DEd’AB (Delegació d’estudiants de l’ETSAB)

MAIL: dedab.etsab@upc.edu

TELÈFON: 93 401 79 76

ADREÇA: Av. Diagonal, 649, 08028, Barcelona
Edifici A – Planta Soterrani – Campus Diagonal Sud UPC


DEAV (Delegació d’estudiants de l’ETSAV)

MAIL: delegacio.estudiants.etsav@upc.edu

TELÈFON: 93 401 78 45

ADREÇA: C/ Pere Serra, 1-15, 08173, Sant Cugat del Vallès
Planta Primera – Campus Sant Cugat del Vallès UPC


DAEC (Delegació d’estudiants de l’ETSECCPB)

MAIL: daec.camins@upc.edu

TELÈFON: 93 413 76 63

ADREÇA: C/ Jordi Girona 1-3, 08034, Barcelona
Edifici Omega (Ω) – Planta 0 – Despatx 001 – Campus Nord UPC


DelegESEIAAT (Delegació d’estudiants de l’ESEIAAT)

MAIL: delegacio.eseiaat@upc.edu

TELÈFON: 93 739 81 97

ADREÇA: C/ Colom 11, 08222, Terrassa
Edifici TR5 – Planta 0 – Despatx 37 – Campus Terrassa UPC


ASSEMBLEA ETSEIB (Delegació d’estudiants de l’ETSEIB)

MAIL: assembleaetseibupc@gmail.com

TELÈFON: 93 401 65 40

ADREÇA: Av. Diagonal, 647, 08028, Barcelona
Edifici H – Planta 1 – Campus Diagonal Sud UPC


DAT (Delegació d’estudiants de l’ETSETB)

MAIL: dat.telecos@upc.edu

TELÈFON: 93 413 76 70

ADREÇA: C/ Jordi Girona 1-3, 08034, Barcelona
Edifici Omega (Ω) – Planta 0 – Despatx 002 – Campus Nord UPC


DEFIB (Delegació d’estudiants de la FIB)

MAIL: defib@fib.upc.edu

TELÈFON: 93 413 75 96

ADREÇA: C/ Jordi Girona 1-3, 08034, Barcelona
Edifici Omega (Ω) – Planta 1 – Despatx 102 – Campus Nord UPC


DaFME (Delegació d’estudiants de la FME)

MAIL: delegaciofme@gmail.com

TELÈFON: 93 401 69 32

ADREÇA: C/ Pau Gargallo 5, 08028, Barcelona
Edifici U – Planta 0 – Campus Diagonal Sud UPC


DFNB (Delegació d’estudiants de la FNB)

MAIL: delegaciofacultatnautica@gmail.com delegacio.fnb@upc.edu

TELÈFON: 93 401 79 44

ADREÇA: Pla de Palau 18 08003, Barcelona
Edifici NT1 – Campus de Nàutica UPC


DFOOT (Delegació d’estudiants de la FOOT)

MAIL: delegacio.foot@upc.edu

TELÈFON: 93 379 89 92

ADREÇA: C/ Violinista Vellsolà 37, 08222, Terrassa
Edifici TR8 – Planta 2 – Porta 2.50 – Campus Terrassa UPC