Delegacions d’estudiants de la UPC

DeEBE (Delegació d’estudiants de l’EEBE)

MAIL: delegació.eebe@upc.edu

TELÈFON: 93 413 73 30

ADREÇA: C/ d’Eduard Maristany. 16, 08019, Barcelona
Edifici A – Planta S1 – Despatx 07 – Campus Diagonal Besos UPC


D@BL (Delegació d’estudiants de l’EETAC)

MAIL: delegacio.eetac@upc.edu

TELÈFON: 93 552 35 47

ADREÇA: C/ Esteve Terrades, 10, 08860, Castelldefels
Edifici D7 – Despatx Delegacions – Campus Baix Llobregat UPC


DELEPSEB (Delegació d’estudiants de l’EPSEB)

MAIL: coordinacio@delepseb.org

TELÈFON: 93 401 78 32

ADREÇA: Av. Doctor Marañón, 44-50, 08028 Barcelona.
Edifici P EPSEB – Planta 1 – Campus Diagonal Sud UPC


DAM (Delegació d’estudiants de l’EPSEM)

MAIL: delegacio.epsem@upc.edu

TELÈFON: 93 877 72 25

ADREÇA: Av. Bases de Manresa, 61 – 73, 08242, Manresa
Sala d’Estudis – Campus Manresa UPC


DEPSEVG (Delegació d’estudiants de l’EPSEVG)

MAIL: delegació.epsevg@upc.edu

TELÈFON: 93 896 77 55

ADREÇA: Av. Víctor Balaguer s/n. Planta 0
Edifici VGA – Planta 0 -Despatx 2 – Campus Vilanova UPC


DEEABB (Delegació d’estudiants de l’EEABB)

MAIL: delegacio.alumnes.esab@upc.edu

TELÈFON: 93 552 35 48

ADREÇA: C/ Esteve Terrades, 10, 08860, Castelldefels
Edifici D7 – Despatx Delegacions – Campus Baix Llobregat UPC


DEd’AB (Delegació d’estudiants de l’ETSAB)

MAIL: dedab.etsab@upc.edu

TELÈFON: 93 401 79 76

ADREÇA: Av. Diagonal, 649, 08028, Barcelona
Edifici A – Planta Soterrani – Campus Diagonal Sud UPC


DEAV (Delegació d’estudiants de l’ETSAV)

MAIL: delegacio.estudiants.etsav@upc.edu

TELÈFON: 93 401 78 45

ADREÇA: C/ Pere Serra, 1-15, 08173, Sant Cugat del Vallès
Planta Primera – Campus Sant Cugat del Vallès UPC


DAEC (Delegació d’estudiants de l’ETSECCPB)

MAIL: daec.camins@upc.edu

TELÈFON: 93 413 76 63

ADREÇA: C/ Jordi Girona 1-3, 08034, Barcelona
Edifici Omega (Ω) – Planta 0 – Despatx 001 – Campus Nord UPC


DelegESEIAAT (Delegació d’estudiants de l’ESEIAAT)

MAIL: delegacio.eseiaat@upc.edu

TELÈFON: 93 739 81 97

ADREÇA: C/ Colom 11, 08222, Terrassa
Edifici TR5 – Planta 0 – Despatx 37 – Campus Terrassa UPC


ASSEMBLEA ETSEIB (Delegació d’estudiants de l’ETSEIB)

MAIL: assembleaetseibupc@gmail.com

TELÈFON: 93 401 65 40

ADREÇA: Av. Diagonal, 647, 08028, Barcelona
Edifici H – Planta 1 – Campus Diagonal Sud UPC


DAT (Delegació d’estudiants de l’ETSETB)

MAIL: dat@dat.upc.edu

TELÈFON: 93 413 76 70

ADREÇA: C/ Jordi Girona 1-3, 08034, Barcelona
Edifici Omega (Ω) – Planta 0 – Despatx 002 – Campus Nord UPC


DEFIB (Delegació d’estudiants de la FIB)

MAIL: defib@fib.upc.edu

TELÈFON: 93 413 75 96

ADREÇA: C/ Jordi Girona 1-3, 08034, Barcelona
Edifici Omega (Ω) – Planta 1 – Despatx 102 – Campus Nord UPC


DaFME (Delegació d’estudiants de la FME)

MAIL: delegaciofme@gmail.com

TELÈFON: 93 401 69 32

ADREÇA: C/ Pau Gargallo 5, 08028, Barcelona
Edifici U – Planta 0 – Campus Diagonal Sud UPC


DFNB (Delegació d’estudiants de la FNB)

MAIL: delegaciofacultatnautica@gmail.com delegacio.fnb@upc.edu

TELÈFON: 93 401 79 44

ADREÇA: Pla de Palau 18 08003, Barcelona
Edifici NT1 – Campus de Nàutica UPC


DFOOT (Delegació d’estudiants de la FOOT)

MAIL: delegacio.foot@upc.edu

TELÈFON: 93 379 89 92

ADREÇA: C/ Violinista Vellsolà 37, 08222, Terrassa
Edifici TR8 – Planta 2 – Porta 2.50 – Campus Terrassa UPC